Cykelbana

En cykelbana riktad till cyekltrafik men även moped klass II. Det finns ingen särskild form för cykelbanor utan det kan se ut på olika sätt från område till område. Det är inte heller säkert att det finns vägmärken som indikerar på att det är cykelbana. Därför är det extra viktigt att vid övergångsställen att vara försiktigt och alltid lämna företräde för cyklister, detta gäller även vid vägarna då förarna ska alltid väja mot de cyklister/mopeder som befinner sig på cykelbanan.