Vilotid

Taxiförare måste följa reglerna om kör- och vilotider som gäller för yrkesmässig transport med lätta fordon.

Dygnsvila

Såhär lyder regeln om dygnsvilan:

Du ska ha haft en dygnsvila på minst 11 timmar under den 24-timmarsperiod som föregår varje tidpunkt då du utför transporter. Dygnsvilan får delas upp i två perioder, varav den ena perioden ska vara minst åtta timmar.

För varje moment som du utför transport, det vill säga när du är på jobbet, ska du ha minst 11 timmar dygnsvila under de senaste 24 timmarna. Du får dela upp dygnsvilan i två delar där ena delen måste vara minst 8 timmar.

Exempel på vad som inte räknas som dygnsvila:

  • Utför eller är tillgänglig för transport.
  • Du står till arbetsgivarens förfogande och är beredd att arbeta, så kallad jourtid.
  • Du är med i bilen under färd, även om du är passagerare.

Dygnsvilan dokumenterar du i en personlig tidbok som ska medföras vid varje transport.

Hur man räknar vilotid

Har föraren följt reglerna om kör- och vilotider?

Datumet 07/29 klockan 09:15 har föraren, senaste 24 timmarna, arbetat 9 timmar och 15 minuter. Samma tidpunkt har föraren sammanlagd vila på 14 timmar och 45 minuter senaste 24 timmarna.

Föraren vilar till och med klockan 15:45. Den vilan är på 6 timmar och 30 minuter.

Föraren arbetar därefter till och med till klockan 17:45, alltså 2 timmars arbete.

Föraren vilar fram till 24:00 och börjar därefter arbeta.

Eftersom föraren är skyldig till att följa regeln om dygnsvila vid varje moment som transport utförs så passar det bra att kontrollera de senaste 24 timmarna vid denna tidpunkt.

Föraren har 2 dygnsvilor varav den senaste är på 6 timmar och 30 minuter, den andra vilan är lika lång (6 timmar och 30 minuter).

Regeln om dygnsvila säger att vilan får delas upp i 2 delar (föraren har följt detta), varav ena vilan måste vara minst 8 timmar (föraren har inte följt detta).

Således är svaret, nej, föraren har inte följt reglerna om kör- och vilotider.