Cirkulationsplats

Regler för cirkulationsplats

 • Du ska köra motsols i cirkulationen runt rondellen. Motsols i rondellen.


 • Du har väjningsplikt mot fordon som redan är i cirkulationen.
  Väjningsplikt innebär att du:
  • i god tid ska sänka hastigheten eller stanna
  • får köra vidare endast om det kan ske utan fara eller hinder

  Väjningsplikt mot fordon i rondellen.


 • Det finns inget krav på att ge tecken vid infart eftersom det endast finns ett val av körriktning.
  Inget krav på tecken vid infart.


 • Välj det körfält som är lämpligast för den fortsatta resan.
  Om det finns vägmärken eller vägmarkeringar följer du de anvisningarna. Välj lämpligaste körfältet.


 • Tänk på att långa fordon ofta behöver mer än ett körfält i cirkulationen.
  Långa fordon kan behöva mer än ett körfält.


 • När du byter körfält eller annars flyttar dig i sidled ska du ge tecken.
  Ge tecken vid byte av körfält.


 • Du får byta körfält endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för övriga trafikanter.
  Byte körfält endast om det kan ske utan fara.


 • Ser du att en förare är på väg att byta körfält ska du anpassa hastigheten för att underlätta körfältsbytet
  Anpassa hastigheten för körfältsbyte.


 • När du kör ut ur cirkulationen ska du ge tecken till höger.
  Ge tecken till höger när du kör ut ur rondellen.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt