Dyslexi

Om man har stora lässvårigheter kan man ansöka om ett muntligt prov. Det muntliga provet går ut på att alla frågor ställs muntligt.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt