Giltighetstid för körkort

Körkortet är giltigt från det datumet det utfärdades och detta datum finner man även på körkortet. För behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE gäller körkortet i 10 år. För behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E och DE gäller körkortet i 5 år. Innan giltighetstiden går ut behöver man förnya sitt körkort och en ansökningsblankett skickas automatiskt till din folkbokföringsadress innan ditt körkort går ut.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt