Handledare

Innan du övningskör, behöver du en handledare. Kraven för en godkänd handledare är att den personen ska ha fyllt 24 år, ha behörighet för det fordonet ni ska köra med och haft sitt körkort i minst 5 år. Handledaren får inte ha ett återkallat körkort i mer än 3 månader under de senaste 3 åren när du ansöker om godkännande av handledare. Innan du och din handledare börjar övningsköra måste ni ha gått en introduktionsutbildning tillsammans.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt