Körfält

Ett körfält kan även kallas för körfil, är en del av banan på en körväg. Ett körfält ska ha plats för ett fordon och körfälten är oftast markerat.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt