Landsväg

En väg som tillåter fordon utanför ett tätortsområde kallas för landsväg, förutsatt att det inte är en motorväg. Landsvägar har trafik i båda riktningarna.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt