Mötesplats

På vägar där det är väldigt trångt och smal är det väldigt svårt för två bilar att få plats och kunna mötas på vägen. Därför finns det mötesplatser som breddar ut vägen. Om till exempel mötesplatsen är på vänster sida, kör den bilen som är på vänster sida till mötesplatsen och väntar så att bilen på höger sida kan åka förbi. Observera att mötesplatser är inga parkeringsplatser och därför är det inte tillåtet att parkera på en mötesplats.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt