Mediciner

Det finns en hel del mediciner, receptbelagda som receptfria som kan påverka din körförmåga. Därför är det viktigt att man läser bipacksedeln som följer med dina mediciner. Det är sedan ditt ansvar som förare att kunna själv avgöra om det är lämpligt att köra

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt