Motorväg

En motorväg är en väg som har två separata körbanor med flera körfält i respektive körbana. En motorväg har aldrig mötande trafik vilket gör motorvägarna säkra. På motorvägarna finns det avfarter samt påfarter. Trafikmärket för motorväg är densamma i hela Europa.