Stopplikt

Vid en stopplikt måste du släppa fram all korsande trafik. Men du måste stanna även om det inte finns någon trafik och det är viktigt att alla däck står helt still. Om det finns en stopplinje stannar du vid den, om inte det finns en linje stannar du precis där du ska köra in.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt