Vägmärken

Lista över alla vägmärken

Markeringspil

Anordning Närmare föreskrifter Anordningen anger attfordonsförare måste svänga kraftigt i pilarnasriktning på grund av till exempel en kurva. Om anordningenanvänds vid ett vägarbete eller liknande arbete ärden röd och...


Stopp

Tecknet anger stopp för den trafikant vakten är vändmot. Under mörker ges tecknet med lykta med rött ljus.Tecknet får också ges med märke C34, stoppför angivet ändamål, med texten Vakt


Kör fram

Tecknet anger att trafikanten får fortsättaframåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse ifärdriktningen.


Kännetecken

Kännetecken skall bäras både framtill och baktill.


Markeringsskärm för hinder

Anordningen anger att framkomligheten på vägen ärinskränkt på grund av ett hinder. Anordningen kanäven ange att en väg är helt eller delvisavstängd för trafik. Om anordningen används vid ettvägarbete eller liknande...


Markeringsskärm för sidohinder, farthinder med mera

Anordningen anger att förhållandena ändras så att hastigheten behöver anpassas. Anordningen används för att ange vägens eller körbanans kant eller för att skilja trafikriktningar åt vid komplicerade passager....


Avfartsskärm

Anordningen anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och enavfart där det finns ett retardationsfält.


Gul ljuspil eller ljuspilar

Anordningen anger att trafikanter skall passera på den sidapilen eller pilarna visar. Pilen eller pilarna kan vara blinkande.


Särskild varningsanordning

Anordningen anger att framkomligheten på en väg ärinskränkt på grund av ett tillfälligt hinder ellerliknande. Texten på anordningen anpassas till orsaken.


Bom

Anordningen anger att en väg är helt eller delvisavstängd för trafik. En bom kan vara försedd medytterligare anordningar för att öka synbarheten.


Plankorsningsskärm

Anordningen används för att göra en plankorsninglättare att upptäcka.


Cirkulationstrafik

Anordningen anger mittpunkten i en rondell runt vilken fordon skallföras