Vägmärken

Avfartsskärm

image

Anordningen anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och enavfart där det finns ett retardationsfält.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt