Vägmärken

Kör fram

image

Tecknet anger att trafikanten får fortsättaframåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse ifärdriktningen.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt