Vägmärken

Markeringspil

image

Anordning Närmare föreskrifter Anordningen anger attfordonsförare måste svänga kraftigt i pilarnasriktning på grund av till exempel en kurva. Om anordningenanvänds vid ett vägarbete eller liknande arbete ärden röd och gul.

Alternativa symboler

image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt