Vägmärken

Markeringsskärm för hinder

image

Anordningen anger att framkomligheten på vägen ärinskränkt på grund av ett hinder. Anordningen kanäven ange att en väg är helt eller delvisavstängd för trafik. Om anordningen används vid ettvägarbete eller liknande arbete är den röd och gul.

Alternativa symboler

image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt