Vägmärken

Markeringsskärm för sidohinder, farthinder med mera

image

Anordningen anger att förhållandena ändras så att hastigheten behöver anpassas. Anordningen används för att ange vägens eller körbanans kant eller för att skilja trafikriktningar åt vid komplicerade passager. Anordningen är placerad så att fälten lutar nedåt på den sida där trafiken skall färdas. Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul. Fälten kan då även vara vågräta.

Alternativa symboler

image image image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt