Vägmärken

Stopp

image

Tecknet anger stopp för den trafikant vakten är vändmot. Under mörker ges tecknet med lykta med rött ljus.Tecknet får också ges med märke C34, stoppför angivet ändamål, med texten Vakt

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt