Vägmärken

Återvändsväg

image

Märket anger att genomfart inte är möjlig. Symbolenanpassas efter förhållandena på platsen och kanvara infogad i ett lokaliseringsmärke. Om genomfart med cykeloch moped klass II är möjlig anges det genom att symbolS8, cykel och moped klass II, är infogad i märket.

Alternativa symboler

image image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt