Vägmärken

Automatisk trafikövervakning

image

Märket anger att automatisk övervakning med kamera ellermotsvarande sker på en plats eller vägsträckaför övervakning av trafikregler, beskattning elleravgiftsbeläggning. Märket anger vidare attpersonuppgifter kan registreras enligt personuppgiftslagen(1998:201), lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller annanregisterlag. Gäller anvisningen en längrevägsträcka, anges sträckans längd påtilläggstavla T1, vägsträckas längd.Märket upprepas på lämpliga avstånd.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt