Vägmärken

Busshållplats

image

Märket anger en hållplats för fordon i linjetrafikoch skolskjuts om inte hållplatsen tydligt framgårpå annat sätt. Trots bestämmelserna i 1 kap. 5§ kan uppgifter om busslinjer, bussföretag ochmotsvarande förekomma på eller vid märket.Klockslag kan anges på märket.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt