Vägmärken

Enkelriktad trafik

image

Märket anger att fordonstrafiken på vägen ärenkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger atttrafiken är enkelriktad i riktning rakt fram.

Alternativa symboler

image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt