Vägmärken

Gågata

image

Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 §trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.Förbud mot att föra fordon som fårföras på gågata enligt 8 kap. 1 § andrastycket trafikförordningen anges på entilläggstavla.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt