Vägmärken

Gångfartsområde

image

Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 §första stycket trafikförordningen ärtillämpliga.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt