Vägmärken

Motortrafikled upphör

image

Används märket som förberedande upplysning om att enmotortrafikled upphör anges avståndet på entilläggstavla. Märket används inte när enmotortrafikled övergår i motorväg.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt