Vägmärken

Motorväg

image

Används märket som förberedande upplysning om att enmotorväg börjar anges avståndet på entilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ettlokaliseringsmärke.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt