Vägmärken

Motorväg upphör

image

Används märket som förberedande upplysning om att enmotorväg upphör anges avståndet på entilläggstavla. Märket används inte när enmotorväg övergår i motortrafikled.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt