Vägmärken

Nöduppställningsplats

image

Märket anger plats för uppställning av fordon vidhaveri, motorstopp eller liknande. Symbol för nödtelefonoch brandsläckare kan vara infogad i märket. Märketär utformat efter förhållandena på platsen.Används märket som förberedande upplysning omnöduppställningsplats anges avståndet på entilläggstavla.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt