Vägmärken

Rekommenderad högsta hastighet

image

Märket används endast som omställbartvägmärke och anger att förhållandenatillfälligt är sådana att det inte ärlämpligt att färdas med högre hastighet än densom anges på märket. Den angivna hastigheten äralltid lägre än den högsta tillåtna.

Alternativa symboler

image image image image image image image image image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt