Vägmärken

Rekommenderad lägre hastighet

image

Märket anger en vägsträcka eller ett områdedär särskilda åtgärder vidtagits ellerdär förhållandena är sådana att detär lämpligt att färdas med lägre hastighetän den högsta tillåtna. Den rekommenderadelägre hastigheten anges på märket.

Alternativa symboler

image image image image image image image image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt