Vägmärken

Sammanvävning

image

Märket upplyser om att två körfält ellerkörbanor löper samman till ett och att förarna skallanpassa sig till de nya förhållandena på platsenenligt bestämmelserna i 3 kap. 44 §trafikförordningen.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt