Vägmärken

Slut på område

image

Märket anger att ett område med förbud ellertillåtelser som angivits på märke E20,områdesmärke, upphör. Andra förbud ellertillåtelser kan anges påmärket. Transportstyrelsen får meddelaföreskrifter om vilka andra förbud och tillåtelsersom får anges.

Alternativa symboler

image image image image image image image image image image image image image image image