Vägmärken

Taxi

image

Märket anger den, i färdriktningen, bortre gränsenför en särskild uppställningsplats förtaxibilar.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt