Vägmärken

Tunnel

image

Märket anger tunnel. Tunnelns längd anges och tunnelnsnamn kan anges på märket. Märket är upprepatefter varje kilometer och kvarvarande tunnellängd angesdå på märket.