Vägmärken

Utrymningsväg

image

Märket anger riktning och avstånd tillnödutgång eller motsvarande för gående.Märket är uppsatt med högst 25 meters mellanrum.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt