Vägmärken

Ändamålsplats

image

Märket anger att det är förbjudet att stanna ochparkera fordon för annat ändamål än detangivna. Om endast ett visst fordonsslag eller en visstrafikantgrupp får stanna och parkera anges det på entilläggstavla. Andra ändamål kan anges påmärket. Transportstyrelsen får meddelaföreskrifter om vilka ändamål som får anges.

Alternativa symboler

image image image image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt