Vägmärken

Begränsad fordonsbredd

image

Märket anger förbud mot trafik med fordon över enviss bredd. Största tillåtna bredd anges påmärket.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt