Vägmärken

Begränsad fordonshöjd

image

Märket anger förbud mot trafik med fordon över enviss höjd om den fria höjden är lägre än4,5 meter. Högsta tillåtna fordonshöjd angespå märket.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt