Vägmärken

Begränsad fordonslängd

image

Märket anger förbud mot trafik med fordon ellerfordonståg över en viss längd. Längstatillåtna längd anges på märket.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt