Vägmärken

Begränsat boggitryck

image

Högsta tillåtna boggitryck anges på märket.