Vägmärken

Datumparkering

image

Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagarmed jämnt datum på den sida av vägen som harjämna adressnummer och på dagar med udda datum påden sida av vägen som har udda adressnummer. De närmareföreskrifterna till märke C35, förbud mot attparkera fordon, gäller även till detta märke.

Kör- och vilotider



Fordonsregler


Körkortsregler


Övrigt