Vägmärken

Förbud mot att stanna och parkera fordon

image

Märket anger förbud mot att stanna och parkera fordon. Denärmare föreskrifterna till märke C35, förbudmot att parkera fordon, andra till fjärde styckena gälleräven till detta märke.