Vägmärken

Förbud mot omkörning med tung lastbil

image

Märket anger förbud mot att med en tung lastbil köraom andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder ochtvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn. Förbudetgäller på den väg märket är uppsatt tillden plats där märke C30, slut på förbud motomkörning med tung lastbil, är uppsatt.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt