Vägmärken

Förbud mot trafik med fordon

image

Märket avser trafik med fordon i båda riktningarna.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt