Vägmärken

Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

image

Märket anger förbud mot trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med  orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.Tillsammans med tilläggstavla T23, tunnelkategori, anger märket tunnelkategori.Här kan du läsa mer om tunnelkategorier.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt