Vägmärken

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

image

Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon medtillkopplad släpvagn av annat slag änpåhängsvagn eller släpkärra. Avserförbudet även trafik med motordrivet fordon medtillkopplad påhängsvagn eller släpkärra angesdet på en tilläggstavla. Avser förbudet endastfordonståg med släpvagn vars totalvikt överstigervisst tontal anges det på tilläggstavla T5, totalvikt.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt