Vägmärken

Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

image

Avser förbudet även trafik med motorredskap klass I angesdet på en tilläggstavla.