Vägmärken

Hastighetsbegränsning

image

Märket anger förbud mot att föra fordon medhögre hastighet än den som anges på märket.Angivelsen gäller till den plats där en annanhastighetsbegränsning anges med märket, eller därmärke C32, tillfällig hastighetsbegränsningupphör, E7, gågata, eller E9,gångfartsområde, satts upp. En angivelse om enhastighetsbegränsning i föreskrifter enligtförordningen (2002:713) om försöksverksamhet medvarierande högsta hastighet gäller efter entillfällig avvikelse vars slut märkts ut med märkeC32, tillfällig hastighetsbegränsning upphör.Märket behöver inte vara upprepat efter envägkorsning om samma högsta tillåtna hastighetgäller på den korsande vägen.

Alternativa symboler

image image image image image image image image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt