Vägmärken

Minsta avstånd

image

Märket anger förbud mot att hålla kortareavstånd till framförvarande motordrivna fordon i sammafärdriktning än som anges på märket. Minstatillåtna avstånd anges på märket.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt